ANBI-informatie Stichting Vrienden van Z11 

Giften en donaties aan ANBI stichtingen zijn over het algemeen belastingvrij. Meer weten over een Algemeen Nut Beogende instelling? Dat kan op de website van de belastingdienst.

ANBI Logo

Statutaire Naam

Stichting Vrienden van Z11 

Fiscaal nummer

858114069

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Z11
Ringweg 1

1852 CM  Heiloo
Telefoon : 072 – 5336241
Mobiel : 
06 -12 83 40 38
Mailadres : vrienden.vanZ11@gmail.com

Bestuurssamenstelling (per 2017)

S. Binnendijk – voorzitter      
H. Nicolay – penningmeester    
F. Hoogeboom – secretaris

Bestuurders van Stichting Vrienden van Z11 ontvangen geen vergoeding. Slechts gemaakte onkosten worden vergoed. Voor elke declaratie is een akkoord nodig van de penningsmeester. Indien de penningsmeester declareert is een akkoord van de voorzitter nodig.

Beleidsplan

De Stichting Vrienden van Z11 is opgericht in 2017. Zij werft fondsen d.m.v. donaties, legaten, giften en subsidies. Jaarlijks willen zij € 3.000,- beschikbaar stellen. (download hier het beleidsplan)

Beloningsbeleid

Stichting Vrienden van Z11 heeft geen medewerkers in dienst. Indien besloten in de bestuursvergadering wordt professionele ondersteuning ingekocht.

Doelstelling

De Vrienden van Z11 willen het werk van stichting Z11 jongerencoaching structureel ondersteunen. Daarbij gaat het om zaken die niet uit het basisbudget van de stichting Z11 jongerencoaching betaald kunnen worden. Denk hierbij aan:
– trainingen voor coaches en coördinatoren
– materialen voor het stafbureau
– promotie materialen voor beurzen

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het meest recente jaarverslag is binnenkort te downloaden. (de stichting is opgericht in 2017 en gaat daadwerkelijk in 2018 starten)