ANBI-informatie Stichting Z11 Jongerencoaching

Stichting Z11 Jongerencoaching is een ANBI geregistreerde stichting. Desgevraagd kunnen de statuten ter inzage worden gegeven.

Giften en donaties aan ANBI stichtingen zijn over het algemeen voor de sticvhting belastingvrij en voor de schenker fiscaal aftrekbaar. Meer weten over een Algemeen Nut Beogende instelling? Dat kan op de website van de belastingdienst.

Statutaire Naam:

Stichting Z11 Jongerencoaching

Fiscaal nummer

8173.73.044

Contactgegevens

Stichting Z11 Jongerencoaching

Postbus 3057

1801 GB Alkmaar

06-4493 8906

Bestuurssamenstelling (per 2021)

L. Bruin-de Boer – voorzitter

H. Nicolai – penningmeester

F. Hoogeboom – secretaris

P. Bunte

S. Binnendijk

J. Schuffel

Bestuurders van Stichting Z11jongerencoaching ontvangen geen vergoeding. Slechts gemaakte onkosten worden vergoed.

Beleidsplan

De Stichting Z11 Jongerencoaching is opgericht in 2009 en ontstaan vanuit VMBO-GOAL Heerhugowaard. De visie van de stichting is om jongeren met lichte problematiek te motiveren en te stimuleren en zo een negatieve spiraal te voorkomen of te doorbreken. Dat doen we door hen de eigen kracht te laten ontdekken onder begeleiding van een coach. Zo kunnen onze jongeren hun doelen bereiken en kan onder meer schooluitval worden voorkomen.

Beloningsbeleid

Stichting Z11 Jongerencoaching heeft geen medewerkers in dienst. Er wordt professionele ondersteuning ingekocht. Daarnaast zijn er vele vrijwilligers actief. De visie van het bestuur is dat vrijwilligers geen geld hoeven toeleggen op hun vrijwilligerswerk. Op deze visie is het beloningsbeleid dan ook gebaseerd.

Het beloningsbeleid voor de vrijwilligers bestaat uit:

• Een onkostenvergoeding:

Voor elke declaratie is akkoord nodig van de penningmeester.

Vrijwilligersavond:

◦ Eens per jaar organiseert het bestuur een geheel verzorgde avond (eten & drinken) voor alle vrijwilligers.

Doelstelling

Doelstelling van de stichting is om gemiddeld 80 jongeren per schooljaar te coachen en dat zij onder begeleiding van een coach hun doelen kunnen bereiken.

Jaarverslag

Ieder jaar publiciteert het bestuur een jaarverslag voor 30 april.