Raboclubsupport levert 178 euro op

Met jullie stem op Z11 tijdens de Clubsupportactie van de Rabobank is er 178 euro opgehaald. Met dat geld kunnen wij lesmateriaal en spellen voor onze coaches aanschaffen. Zij kunnen hun goede werk voor de jongeren dan met kennis en betrokkenheid blijven doen.
Dank voor jullie steun en sympathie voor Z11.
Zie onderstaande link

https://www.rabo-clubsupport.nl/alkmaar-eo/resultaten/details/86096-stichting-vrienden-van-z11?hash=irQCJymX

Rabo Clubsupport

Rabo Clubsupport

De RaboClubSupport  actie komt er weer aan! Afgelopen jaar is mede door jullie op onze stichting uitgebrachte stemmen een bedrag van bijna € 150,- ontvangen van de RaboClubSupport actie. Bij deze onze dank voor jullie stemmen. Elk bedrag wat voortvloeit uit sponsoracties voor onze stichting is natuurlijk van harte welkom. Z11 kan daarmee bijvoorbeeld  weer nuttige workshops organiseren voor de coaches.

 U kunt dit jaar weer stemmen op Stichting Z11jongerencoaching. Er is in totaal 250.000 euro beschikbaar en iedere stem is geld waard. Bankier je bij de Rabobank Alkmaar eo en bij je tevens lid van de Rabobank?  Stem dan tussen 5 oktober en 25 oktober op ons! Als lid mag je 5 stemmen uitbrengen die je kan verdelen ove die verenging of stichting die je een warm hart toedraagt. Je mag maximaal twee stemmen per stichting of vereniging uitbrengen. Meer info via https://www.rabobank.nl/clubsupport

 Nog geen lid.Via deze link kun je je heel eenvoudig aan melden als lid en het kost niets: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/

Stem op Z11 jongerencoaching en help daarmee jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben!

Doen! Steun ons!

Enquete

Onderzoek onder coaches

Een flink deel van de coaches vond de workshop visueel coachen inspirerend en heel bruikbaar voor mijn coaching.
Dit is een van de conclusies uit de enquete die we in het voorjaar 2020 onder de coaches hebben gehouden.

Twaalf coaches hebben de moeite genomen om de vragen te beantwoorden. Daar zijn kwalitatief nuttige antwoorden uit gekomen waarmee Z11 haar coaches nog beter kan ondersteunen.
De cursus over de meldcode, waarin aandacht is voor het verschijnsel kindermishandeling en huishoudelijke geweld scoorde ook een ruime voldoende. Tweederde van de coaches vondt de workshop inspirerend en bruikbaar.
Coaches brachten ook wat praktische punten naar voren. Zij geven aan dat ze in de wintermaanden niet te laat willen beginnen met een cursus, dat ze af en toe in de weekenden een sessie willen waardoor ze de mogelijkheid hebben om wat langer met elkaar te kunnen doorpraten. Hiermee geven ze elkaar input en kunnen de coaches elkaar verrijken.
De vragenlijst leverde ook goede suggesties op voor nieuwe onderwerpen, zoals informatie over de werking van het puberbrein, jongeren en financiën, huiswerkbegeleiding.

JONGERENCOACHING WEER VAN START

Herkent U dit bij uw leerlingen:

  • Afspraken maken met een leerling lukt niet.
  • Een leerling zit niet lekker in zijn/haar vel. Bijvoorbeeld omdat er thuis wat speelt.
  • Een leerling heeft moeite met vrienden maken.
  • Van huiswerk maken komt weinig of niets terecht door veel afleidende  zaken.
  • ‘Sociale media’ nemen het leven van een leerling in beslag.
  • Een leerling staat onzeker in het leven.

Z11 jongerencoaching is  als sinds 2009 actief in de ondersteuning en begeleiding van pubers en jong volwassenen die vastlopen op school, thuis of sociaal vlak. Z11  helpt de jongere met zijn persoonlijke ontwikkeling .

Onze missie is om jongeren samen met hun vrijwillige coach positieve keuzes te laten maken voor hun toekomst.

Kent U iemand op uw school die wel een steuntje in de rug kan gebruiken neem dan een kijkje op www.z11jongerencoaching.nu

email:info@z11communicatie.nl

Jaarverslag 2019

In 2019 hebben onze coaches 85 jongeren begeleid en deze gestimuleerd om positieve keuzes te maken voor hun toekomst. Daarnaast hebben wij als organisatie hard gewerkt aan een nieuw programma voor de deskundigheidsbevordering van onze coaches. Inhoudelijke workshops, intervisie bijeenkomsten, trainingen zorgen ervoor dat zij deze kennis in de praktijk kunnen inzetten.

Ook hebben wij afgelopen jaar voorlichting gegeven op scholen en aan Jeugd en Gezinscoaches over de werkwijze van Stichting Z11 Jongerencoaching.

post

Jongeren ontdekken waar hun talenten liggen

Coach Maryse vertelt haar ervaring over het coachen van jongeren bij Stg. Z11 Jongerencoaching

Z11 Jongerencoaching begeleidt jongeren 12-21 in regio Noord Kennemerland en geeft ze een steuntje in de rug bij hetgeen zij willen aanpakken. Z11 (zelf) aanpakken en regie nemen staat daarbij voorop. Een van onze coaches, Maryse, vertelt hoe zij het coachen van een jongere ervaart.

Maryse is bij Stg. Z11 Jongerencoaching terecht gekomen toen zij vrijwilligerswerk zocht en iets wilde doen waar zij affiniteit mee had.  “Ik ben bij mijzelf te raden gegaan en bedacht dat ik jongeren erg leuk vind om mee om te gaan. Door mijn eigen puberkinderen en hun vrienden kwam ik erachter dat mij dat goed lag”.

Maryse vindt het coachen van jongeren op deze leeftijd juist zo interessant omdat deze jongeren het gevoel ontdekken dat ze al ‘echte’ mensen worden en beginnen te ontdekken waar hun talenten liggen. Het is een leeftijdsgroep waar je met een beetje hulp echt verschil kunt maken.

Maryse werkt inmiddels aan haar tweede coachtraject bij Stg. Z11 Jongerencoaching. In beide trajecten is zij gekoppeld aan een jongere die vooral ‘comfort’ en aandacht nodig heeft, maar verder geen verregaande problemen. Toch heeft zij zich bij haar eerste coachtraject best zorgen gemaakt om het meisje. Een slim en leuk meisje, die in een omgeving leefde die niet goed voor haar was. Daar kun je helaas niets aan veranderen, je kunt haar alleen helpen met het stellen van doelen en deze te behalen. De jongere heeft zelf de regie hoe zij dat gaat doen.

Maryse: Ik ben net gestart met het begeleiden van een 15 jarig meisje die in een gezinshuis woont en wat extra aandacht en gezelschap verdient. Helaas is tijdens onze kennismakingsfase het Corona virsus gekomen, met alle maatregelen. Dat maakt het veel moeilijker om een fijne band op te bouwen, want dat gaat nu online. Dat vind ik erg jammer want de eerdere ontmoetingen waren prettig en zij vond het erg fijn dat zij volledige aandacht kreeg van iemand die er speciaal voor haar is”.

Stg. Z11 Jongerencoaching begeleidt haar vrijwillige coaches door het geven van trainingen en workshops die coaches kunnen gebruiken in hun coachtrajecten. Ook worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Maryse ervaart dit als zeer waardevol en heel belangrijk, en ook wel eens heftig en confronterend.

“Het werk als coach geeft mij voldoening en ik ben er trots op omdat ik het belangrijk vind dat jongeren begeleid kunnen worden naar een fijn volwassen leven. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend en daarom hulde voor iedereen die daar een (vrijwillige) bijdrage in heeft”, aldus Maryse.

Meer weten?
Ben jij geïnteresseerd om coach te worden bij Stg. Z11 Jongerencoaching? Lees dan meer op deze pagina.