Jaarverslag 2019

In 2019 hebben onze coaches 85 jongeren begeleid en deze gestimuleerd om positieve keuzes te maken voor hun toekomst. Daarnaast hebben wij als organisatie hard gewerkt aan een nieuw programma voor de deskundigheidsbevordering van onze coaches. Inhoudelijke workshops, intervisie bijeenkomsten, trainingen zorgen ervoor dat zij deze kennis in de praktijk kunnen inzetten.

Ook hebben wij afgelopen jaar voorlichting gegeven op scholen en aan Jeugd en Gezinscoaches over de werkwijze van Stichting Z11 Jongerencoaching.

post

Jongeren ontdekken waar hun talenten liggen

Coach Maryse vertelt haar ervaring over het coachen van jongeren bij Stg. Z11 Jongerencoaching

Z11 Jongerencoaching begeleidt jongeren 12-21 in regio Noord Kennemerland en geeft ze een steuntje in de rug bij hetgeen zij willen aanpakken. Z11 (zelf) aanpakken en regie nemen staat daarbij voorop. Een van onze coaches, Maryse, vertelt hoe zij het coachen van een jongere ervaart.

Maryse is bij Stg. Z11 Jongerencoaching terecht gekomen toen zij vrijwilligerswerk zocht en iets wilde doen waar zij affiniteit mee had.  “Ik ben bij mijzelf te raden gegaan en bedacht dat ik jongeren erg leuk vind om mee om te gaan. Door mijn eigen puberkinderen en hun vrienden kwam ik erachter dat mij dat goed lag”.

Maryse vindt het coachen van jongeren op deze leeftijd juist zo interessant omdat deze jongeren het gevoel ontdekken dat ze al ‘echte’ mensen worden en beginnen te ontdekken waar hun talenten liggen. Het is een leeftijdsgroep waar je met een beetje hulp echt verschil kunt maken.

Maryse werkt inmiddels aan haar tweede coachtraject bij Stg. Z11 Jongerencoaching. In beide trajecten is zij gekoppeld aan een jongere die vooral ‘comfort’ en aandacht nodig heeft, maar verder geen verregaande problemen. Toch heeft zij zich bij haar eerste coachtraject best zorgen gemaakt om het meisje. Een slim en leuk meisje, die in een omgeving leefde die niet goed voor haar was. Daar kun je helaas niets aan veranderen, je kunt haar alleen helpen met het stellen van doelen en deze te behalen. De jongere heeft zelf de regie hoe zij dat gaat doen.

Maryse: Ik ben net gestart met het begeleiden van een 15 jarig meisje die in een gezinshuis woont en wat extra aandacht en gezelschap verdient. Helaas is tijdens onze kennismakingsfase het Corona virsus gekomen, met alle maatregelen. Dat maakt het veel moeilijker om een fijne band op te bouwen, want dat gaat nu online. Dat vind ik erg jammer want de eerdere ontmoetingen waren prettig en zij vond het erg fijn dat zij volledige aandacht kreeg van iemand die er speciaal voor haar is”.

Stg. Z11 Jongerencoaching begeleidt haar vrijwillige coaches door het geven van trainingen en workshops die coaches kunnen gebruiken in hun coachtrajecten. Ook worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Maryse ervaart dit als zeer waardevol en heel belangrijk, en ook wel eens heftig en confronterend.

“Het werk als coach geeft mij voldoening en ik ben er trots op omdat ik het belangrijk vind dat jongeren begeleid kunnen worden naar een fijn volwassen leven. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend en daarom hulde voor iedereen die daar een (vrijwillige) bijdrage in heeft”, aldus Maryse.

Meer weten?
Ben jij geïnteresseerd om coach te worden bij Stg. Z11 Jongerencoaching? Lees dan meer op deze pagina.

post

Coachen in Corona tijd, hoe doe je dat?

Jil is sinds 3 jaar (vrijwillig) coach bij Stichting Z11 Jongerencoaching. Op dit moment begeleidt hij een jongen die problemen ervaart in ontspannen en die meer wil ondernemen en (met zijn handen) werken. De jongen heeft ook issues met alleen gelaten worden dus Jil wil zoveel mogelijk doorgaan met het begeleiden van hem, juist in deze tijd van Corona. Het is voor de jongen belangrijk om te zien dat ondanks deze moeilijke tijd, Jil er voor hem is en hem niet zo maar alleen laat. ‘We bespreken wel met elkaar wat het betekent als fysiek contact echt onmogelijk wordt, want dat kan gaan gebeuren. Maar op dit moment spreken we nog steeds fysiek af, waarbij we helder en duidelijk zijn over de (on)mogelijkheden en of er iemand in de buurt verkouden lijkt te zijn e.d.’, aldus Jil.

Een van de fysieke activiteiten die zij samen doen, met gepaste afstand van 1,5 meter, is een knutselproject. Verder hebben ze veel contact via whatsapp of telefonisch. Voor Jil is het zeer belangrijk om, juist in deze tijd waarin iedereen toch redelijk geïsoleerd is, door te gaan met coachen en proberen om structuur te houden en er te zijn voor zijn coachee.

Jil: ‘Doordat er geen school is en het sociale leven praktisch stilstaat is het belangrijk om bij een jongere in beeld te blijven. En te praten over wat het voor ze betekent, wat doen dit soort veranderingen bij iemand, wat verandert er in je dagelijks leven, wat is de impact en wat zijn mogelijkheden om zo door te gaan?’

Het betekent voor een coach dat je creatiever moet zijn in de manieren van begeleiden. Het is goed om in deze tijd wat vaker contact op te nemen met je jongere, het initiatief ligt daarvoor bij de coach. Als de gezondheid en situatie het toelaat, kun je wel afspreken, als je de regels maar nauw volgt en daar open tegen elkaar over bent. Gelukkig zijn er in deze tijd veel mogelijkheden om digitaal contact met elkaar te hebben via whatsapp, beeldbellen, etc.

Wat doet een coach bij Stg. Z11 Jongerencoaching?

Z11-coaches begeleiden jongeren met een hulpvraag. Onze coaches stimuleren en ondersteunen jongeren om op eigen kracht problemen op te lossen. De Z11-coach laat een jongere inzien en ervaren hoe hij of zij zichzelf kan leiden, helpen en (verder) ontwikkelen. De coach geeft de jongere op die manier een steuntje in de rug. Wij hebben een van onze coaches, Ron, een aantal vragen gesteld over zijn ervaring als coach.

Hoe ben je bij Z11 terecht gekomen?
In mijn leven is het helpen en ondersteunen van mensen (met name jongeren) een belangrijke invulling en daarom wilde ik mij inzetten als vrijwillig jongerencoach . In februari 2016 heb ik de training jongeren coaching vanuit Stg. Z11 Jongerencoaching gevolgd, waarbij theoretische informatie, praktijkgerichte opdrachten en rollenspellen aan bod komt. Daarna ben ik gaan coachen.

Wilde jij specifiek jongeren coachen?
Jongeren staan nog aan het begin van hun leven. Ze zoeken een richting om hier zingeving aan te geven maar stuiten daarbij vaak op weerstand of problemen. Als je wat ouder bent, heb je al meer meegemaakt en doorleeft waardoor je de jongeren kunt adviseren, helpen en begeleiden. Het communiceren met jongeren gaat mij goed af en verloopt meestal soepel. Door mijn empathisch vermogen en het feit dat ik zelf ook een zoon (19) en een dochter (15) heb, kan ik mij redelijk verplaatsen in hun leefwereld en hoe zij ongeveer denken en dingen uitvoeren. Daarom past het coachen van jongeren op een positieve wijze bij mij.

Kun je wat vertellen over je huidige coachtraject?
Momenteel coach ik een meisje van 16 jaar die slechthorend is.  Ze had specifiek een man aangevraagd omdat zij die over het algemeen beter verstaat dan vrouwen. Er heersen niet echt problemen bij haar maar zij heeft behoefte om af en toe met iemand te praten over dagelijkse onderwerpen. We spreken dan bij haar thuis af (waar vader het overigens ook gezellig vindt als ik langskom) en praten over diverse onderwerpen. Ook gaan wij wel eens een stukje wandelen. Ze zegt dat ze met veel vertrouwen de gesprekken voert. Ook appen we regelmatig. Dat is nu, in de coronacrisis waarbij we elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten, een goed alternatief. Het contact is zeker positief te noemen.

Waarom vind jij jongeren coachen zo mooi?
Begrip tonen is al deels helpen, zo zie ik de communicatie met jongeren. Wanneer je je goed inleeft in hun beweegredenen en luistert naar wat er speelt, kun je al veel bereiken. Al heb je zelf andere opvattingen, wil dit nog niet zeggen dat wat de ander vindt verkeerd is. Je kunt leren van elkaar. Omdat de jongeren in deze leefwereld hele andere mogelijkheden hebben dan wij vroeger (denk aan de mobieltjes die niet meer zijn weg te denken), is het interessant om te vertellen hoe ik de communicatie vroeger voerde. Zij kunnen zich daar dan weinig bij voorstellen maar zien wel redelijk in welke mogelijkheden er nu allemaal zijn. De inzichten en manier van leven bespreken is voor mij een inspiratiebron en ik krijg dat ook terug van de jongeren.

Wat maakt een coach traject voor jou zinvol en/of succesvol?
Als de jongere het zinvol vindt, is dat het voor mij ook. Voor hen doe ik het immers. Ik krijg een bevredigend gevoel als ik merk dat de jongeren iets hebben aan de coaching. Nu lijkt coaching soms een begrip dat je ze echt moet begeleiden naar een vooraf bepaald doel. Maar een goed gesprek op zich kan dat ook al zijn. Ik geef altijd aan het begin aan dat het niet een formeel traject is maar leuke ontmoetingen om je verhaal te kunnen vertellen. En dat mag over alles gaan. Van school, vrienden, werk en vrije tijd tot problemen, irritaties, gevoelens of geheimen waar ze mee zitten. Er heerst wederzijds respect en vertrouwen. Het vertrouwen dat je opbouwt en de openheid van het vertellen, geven het traject veel waarde en is daarom zinvol.

Neem jij deel aan deskundigheidstrainingen, intervisie of andere bijeenkomsten die Stichting Z11 jongerencoaching organiseert?
De bijeenkomsten van Z11 zijn vaak interessant. Met name de professionele sprekers die langskomen en ook de workshops volg ik met inspiratie. Ook kun je dan met de andere coaches spreken over elkaars ervaringen en ideeën opdoen hoe bepaalde zaken aangepakt kunnen worden. Dit kun je in de praktijk weer uitproberen. Het is ook inspirerend om anderen enthousiast over de jongeren te horen vertellen.

Heb jij nog specifieke doelen die je wilt behalen op het gebied van coaching?
Als de jongere het na (gemiddeld) een jaar van contact zinvol en leuk vond, is het doel voor mij bereikt. Een prachtige eerdere ervaring was een jongen van 18 die ik heb gecoacht, bij de start geen opleiding meer volgde, geen werk had, veel in zijn bed lag, gameverslaafd was, vaak ruzie met zijn moeder in een klein flatje en het leven niet echt meer zag zitten. Ik heb motivatiegesprekken met hem gevoerd en begeleidt naar een betaald stageadres in de techniek, hij kreeg daarbij een opleiding en ging weer op gewone tijd naar en uit bed, vond het werk erg leuk en passend en had uiteindelijk weer een goede, gezellige band met zijn moeder. Dit is in een jaar bereikt en daar hou je echt een goed gevoel aan over. Dan voel je echt het nut van coaching.

Wil jij nog iets toevoegen?
Hoewel je geen geld krijgt bij de jongeren coaching, levert het toch wat op. Inspiratie, nieuwe contacten, zingeving en een goed gevoel wanneer er weer een traject met succes is vervuld. We kunnen iets betekenen voor de mensen (jongeren) van de toekomst. Dit is ook de reden dat ik nog lange tijd hoop jongerencoach te mogen zijn.

Stichting Z11 Jongerencoaching volgt RIVM inzake corona virus

Stichting Z11 Jongerencoaching volgt de richtlijnen van het RIVM en de overheid inzake het Corona virus.

Dit betekent dat tot eind april a.s. (geplande) activiteiten tussen coach en jongere geen doorgang vinden. In overleg met de jongere maakt een coach zelf afspraken over hoe de begeleiding in andere vormen kan plaatsvinden, bijvoorbeeld via whatsapp, telefonisch of online.

De komende weken zullen intake gesprekken met nieuwe jongeren online plaatsvinden.

U kunt gedurende alle maatregelen bij Stichting Z11 Jongerencoaching telefonisch of via email terecht met uw (hulp)vragen. 

post

Uitnodiging netwerkbijeenkomt ‘Grip op gamen’

Een (spel)computer staat tegenwoordig wel in bijna ieder huis. Net als social media hoort gamen ook bij deze tijd en is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Dit brengt ook risico’s met zich mee……….

Stichting Z11 Jongerencoaching organiseert op woensdag 1 april 2020 een netwerkavond voor haar netwerk met als onderwerp ‘Grip op gamen’. Coaches, samenwerkingspartijen, onderwijspartners en jongerenwerkers zijn van harte welkom om deze bijeenkomst -gratis- bij te wonen.

Andre Parren (pedagoog en ervaringsdeskundige) van Grip op gamen neemt ons mee in de wereld van games. Wat zijn de positieve en negatieve kenmerken en wanneer moeten we ons zorgen maken?

Wij organiseren deze netwerkavond gratis. Wij organiseren deze bijeenkomst op de locatie van het Van der Meij College in Alkmaar. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wil je het niet missen, meld je dan snel aan. Dat kan via onderstaande button.

post

Studie Experience 2020, Z11 Jongerencoaching is erbij

Studie experience 2020

Op donderdag 9 januari 2020 is de studie experience in de Wielerbaan in Alkmaar. Z11 Jongerencoaching is ook dit jaar weer aanwezig in een stand. Jongeren kunnen in onze stand (nr. 22) terecht voor meer informatie over onze coachingtrajecten en begeleiding. Onze coaches zijn daar beschikbaar voor vragen en advies.

Stichting Z11jongerencoaching helpt jongeren tussen 12-21 met zaken waar ze moeite mee hebben. Een Z11-coach luistert, laat zien wat iemand zelf kan doen, geeft advies, helpt plannen en organiseren, vertelt niets door, helpt richting te geven.

Wat voor coaching?
We hebben veel verschillende coachtrajecten. Bijvoorbeeld jongeren die moeite hebben met het organiseren c.q. plannen van huiswerk in combinatie met vrije tijd. Hierdoor lopen de schoolprestaties terug, waardoor de jongere soms niet overgaan naar het volgende jaar of het examenjaar niet goed starten. Een persoonlijke coach helpt dan met het maken van een planning en agendabeheer.

Soms wil/kan een jongere thuis niet praten over zijn/haar gevoelens in de pubertijd. Dit bespreken zij dan liever met iemand buiten de familie of vriendenkring. Een coach biedt een luisterend oor en kan hen van advies voorzien, zonder te oordelen.

Laagdrempelig
Z11 jongerencoaching is laagdrempelig en bovendien gratis voor jongeren in regio Noord Kennemerland. Vaak komen jongeren bij ons terecht via school, ouders of een mentor. Jongeren kunnen snel terecht en er is geen verwijstraject nodig. Al onze coaches zijn goed getraind en staan gedurende een langere tijd voor je klaar.

De Studie Experience beurs is een mooi voorbeeld van een laagdrempelige manier om jongeren kennis met Z11 Jongerencoaching te laten maken. Maar ook voor ouders, leraren en mentoren!

Meer informatie over de studie experience: http://www.studie-experience.nl/alkmaar/

Edit

Het schooljaar is weer begonnen

Het schooljaar is weer van start gegaan.

De scholen zijn weer begonnen en daarmee staat ook Stichting Z11 Jongerencoaching weer klaar om jongeren tussen 12 en 21 jaar in het HAL (Noord-Kennemerland) gebied ondersteuning te bieden. Wij doen dat met een groot aantal -vrijwillige- coaches (allen voorzien van een coachtraining). De hulpvraag van jongeren aan Stg. Z11 Jongerencoaching is zeer divers. Dat gaat van hulp bij plannen van schoolwerk, huiswerkbegeleiding, onderzoeken voor toekomstige opleiding of werk, negatieve gevolgen van gamen, sociale weerbaarheid, een luisterend oor, tot aan depressieve gedachten, pesten, etc. Bekijk meer informatie over onze coaching voor jongeren.

Z11 staat voor ZELF
Wij helpen jongeren die ook echt geholpen willen worden. Een jongere meld zichzelf aan voor ondersteuning door ons. Scholen of verzorgers hebben vaak een signalerende rol en kunnen een jongere wijzen op de laagdrempelige, gratis ondersteuning door Stg. Z11 Jongerencoaching.

Stg. Z11 Jongerencoaching en scholen
Wij werken nauw samen met zorgondersteuners en mentoren op scholen op het gebied van (preventieve) ondersteuning en begeleiding van jongeren. Wat kunnen wij voor een school betekenen:

  • Wij kunnen gratis gastlessen geven op scholen aan jongeren over hetgeen wij als stichting voor ze kunnen betekenen én over relevante c.q. actuele onderwerpen voor jongeren;
  • Wij kunnen aanwezig zijn bij studiedagen of open dagen voor ouders en leerlingen;
  • Wij stellen gratis flyers beschikbaar aan scholen t.b.v. leerlingen en docenten;
  • Docenten, zorgondersteuners, mentoren kunnen gratis onze thema-/netwerkavonden bijwonen (2 keer per jaar);

Coach worden?
Wil jij coach worden bij Stg. Z11? Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Volg ons op social media
Wij zijn actief op verschillende social media, waar je ons kunt volgen en op de hoogte blijft van activiteiten en verhalen vanuit Stg. Z11 Jongerencoaching. Wij zijn actief op LinkedIN, Facebook, twitter en Instagram.

Kennismaken?
Vind je het interessant om – vrijblijvend – nader kennis te maken en te zien wij kunnen samenwerken en elkaar kunnen aanvullen? Neem gerust contact met ons op.

post

Gamen, goed of slecht?

Gamen is een heel populaire hobby. Bijna alle kinderen gamen weleens. Onderzoek naar de invloed van gamen is al een tijdje gaande en we hebben al heel wat gevolgen de revue zien passeren. Gamen is in verband gebracht met allerlei verschillende effecten zowel positief als negatief. Bij Z11 Jongerencoaching begeleiden we jongeren die de negatieve gevolgen van gamen ervaren.

Voor de meeste gamers is gamen een leuke hobby. Een beperkt aantal uren gamen per dag kan zelfs gezondheidsvoordelen hebben, aldus o.a. bureau jeugd en media. Zo blijkt dat we van licht gamen (max 1 uur per dag) kunnen zeggen dat het gewoon goed is voor kinderen en jongeren. Ze zitten lekkerder in hun vel, ze gedragen zich aangenamer tegenover anderen en ze kunnen beter omgaan met problemen dan kinderen die helemaal niet gamen. 

Bij jongeren die iets meer gamen, maar nog steeds matig (meer dan een uur maar minder dan drie uur per dag), zijn de gevolgen niet positief, maar ook niet negatief. Gamers die meer dan drie uur per dag gamen, lopen risico op negatieve gevolgen: sociaal isolement, een toename in agressie en negatieve gevolgen op school- en werkprestaties.

Jongens versus meisjes

Jongens gamen vaker dan meisjes. Ook besteden ze er meer tijd aan. Onder de 12 t/m 16 jarigen komt dagelijks gamen bij bijna 43 procent van de jongens en 11 procent van de meisjes voor. In het basisonderwijs gaat het om respectievelijk bijna 50 procent en 20 procent.  Problematisch gamen komt bij 3 procent van de basisschoolleerlingen en bij 4 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs voor. Problematisch gamen komt onder jongens veel vaker voor dan onder meisjes. In het basisonderwijs heeft 5 procent van de jongens en 1 procent van de meisjes problematisch gamegedrag. In het voortgezet onderwijs gaat het om respectievelijk 7 procent en 1 procent.

Op https://www.gameninfo.nl/publiek vind je veel informatie over gamen.

Lukas
Bij Stichting Z11 Jongerencoaching hebben we ook te maken met jongeren die door gamen negatieve gevolgen ervaren. Onze coaches kunnen een jongere dan begeleiden door het stellen van doelen en door daar samen aan te werken. Een van die jongeren is Lukas. Zie hieronder zijn verhaal.

Lukas is 13 jaar oud en woonachtig in Heerhugowaard zit in de eerste klas van de middelbare school. Hij is bij Z11 terecht gekomen omdat het op school niet lekker liep. Zijn mentor signaleerde problemen bij Lukas en adviseerde hem om bij Stichting Z11 Jongerencoaching aan te kloppen, mede vanwege het laagdrempelige en preventieve karakter van de stichting.

Lukas had moeite met plannen van zijn huiswerk en besteedde (te)veel tijd aan gamen op zijn laptop. Huiswerk maken deed hij nog wel maar aan leerwerk gaf hij te weinig aandacht. Hij ging te veel op in het gamen en kwam dan niet meer toe aan het leren. Dankzij het advies van zijn mentor, kwam hij bij Stichting Z11 Jongerencoaching terecht. Hij kreeg een coach toegewezen die vervolgens samen met Lukas doelen heeft gesteld. Lukas: “wij hebben de volgende doelen bepaald: minder gamen, makkelijker voor vreemde mensen durven praten, beter weten wat ik later wil worden.”

Zijn coach begeleidt hem wekelijks in zijn proces. Lukas zegt over het traject met zijn coach: ‘We doen samen leuke dingen, af en toe zitten we gewoon en praten we, maar af en toe gaan we ook ergens heen zoals ‘Jongeren centraal Alkmaar’. En soms wandelen we of doen we spelletjes.” Het helpt Lukas om zo focus te houden en actief bezig te zijn om zijn doelen te bereiken. Lukas is best trots want hij heeft onlangs bij een coachopleiding voor een groep (voor hem onbekende) mensen gesproken, hij is vaker buiten en hij heeft inmiddels een idee wat hij later wil worden. Hij heeft dus flinke stappen gezet. En hij heeft meer ambities, want volgend jaar als hij overstapt  naar VMBO TL, wil hij daar goede cijfers halen. En hij is steevast van plan om minder te gamen en nog meer buiten te zijn.

Lukas hoopt dat andere jongeren die problemen hebben ook de stap zetten om hulp te vragen bij bijvoorbeeld Z11 Jongerencoaching. Zijn advies: “Als je dit doet, doe het dan goed. Zeg niet je afspraken af als je niet wilt ofzo, maar ga er gewoon voor. Dan zie je na een tijdje dat je je doel hebt bereikt.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je zelf in contact komen met een coach van Stichting Z11 Jongerencoaching, kijk dan op onze website

Bronnen: NJI, gameinfo.nl, bureaujeugdenmedia