post

Z11 coach Fiona helpt bij studiekeuze

Fiona Doornbos is sinds een half jaar coach bij Stichting Z11 jongerencoaching. Fiona is 26 jaar en woont in Alkmaar. Fiona is als coach bij Stichting Z11 Jongerencoaching terechtgekomen toen zij op zoek was naar een betekenisvolle invulling van haar vrije tijd.  Toen zij de oproep voor coach tegenkwam op internet, heeft zij daarop direct enthousiast gereageerd. Fiona: “ik heb vroeger, toen ik 17 jaar was, zelf ook een tijd een Z11 coach gehad dus ik weet als geen ander hoe belangrijk het is om iemand te helpen die een steuntje in haar/zijn rug kan gebruiken. Hoe mooi is het dat ik nu zelf iemand kan helpen”.

Begeleiding
Fiona begeleidt een meisje van 15 uit Alkmaar die op zoek is naar een vervolgopleiding maar nog niet goed weet wat ze wil. Ze zit in haar examenjaar en moet zich binnenkort inschrijven voor een HBO opleiding. Door omstandigheden heeft het meisje op dit moment in haar omgeving geen hulp om dit proces te doorlopen en kwam zij via haar maatschappelijk werker  met een hulpvraag bij Z11 Jongerencoaching. Fiona bekijkt samen met haar jongere haar talenten, waar ze goed in is en wat ze leuk vindt om te doen. Ook bezoeken ze open dagen en geeft Fiona haar op deze manier een steuntje in de rug  bij haar zoektocht  zodat ze uiteindelijk een goede studiekeuze kan maken.

Coach kwaliteiten
Per jongere is het verschillend welke kwaliteiten je moet inzetten. Afhankelijk van wat de jongere nodig heeft, zet je daarop je coach-kwaliteiten in. De ene wil graag jouw advies en de andere wil alleen maar dat je luistert. Fiona heeft net als alle coaches bij Z11 Jongerencoaching de verplichte basistraining afgerond en geeft aan deze training van belang is voor haar als coach omdat het haar bewust heeft gemaakt van hoe ze kan handelen in bepaalde  situaties, op welke manier ze het beste kan reageren en dat ze op bepaalde momenten wellicht het beste even niets kan doen.

“Het is vooral belangrijk in een coachtraject dat er een klik is tussen coach en jongere. Zonder die klik is het lastig om iemand goed te helpen. Wees open en eerlijk naar elkaar, dan weet je wat je aan elkaar hebt”, aldus Fiona.

Meer bekendheid

Fiona benadrukt nog eens het belang voor meer bekendheid voor het werk van Stichting Z11 Jongerencoaching in de regio Noord Kennemerland. Het is belangrijk dat jongeren weten dat wij er zijn en wat we voor hen kunnen betekenen. Hopelijk maakt dat de drempel om met een hulpvraag bij ons te komen lager. Het is ook eenvoudiger dan direct naar een psycholoog te stappen.

Het zijn niet altijd heel grote problemen, soms is een klein beetje ondersteuning al voldoende om iemand verder te helpen. Maar dat maakt het werk voor een coach wel heel dankbaar. Het is vooral belangrijk dat we bekend zijn bij scholen, ouders, gemeenten, maatschappelijk werkers, etc. zodat zij jongeren kunnen adviseren om contact met ons op te nemen. Als iedereen ons kent, is de stap hier naartoe voor een jongere een stuk kleiner.

Nieuwe Z11 coaches hebben basistraining afgerond

In de maand januari is de nieuwe training tot Z11 jongerencoach van start gegaan. Onder begeleiding van trainer/coach Laurine van Rumpt is er gewerkt aan het leren kennen van de doelgroep,  werking van het puberbrein, bewustwording van eigen kader en rol, communicatie, gespreksvaardigheden, Z11 coachpagina, werken met de spellen en natuurlijk oefenen in de rol van Z11- jongerencoach.
Twee dagen waarin er hard gewerkt is door de deelnemers om aan de slag te kunnen als Z11-jongerencoach.

Z11 jongerencoaching aanwezig bij Studie Experience Alkmaar

Z11jongerencoaching is op donderdag 10 januari a.s. aanwezig in stand 22 op de Studie Experience in Alkmaar. Jongeren kunnen daar terecht voor meer informatie over onze coachingtrajecten en begeleiding.

Stichting Z11jongerencoaching helpt jongeren tussen 12-21 met zaken waar ze moeite mee hebben. Een Z11coach luistert, laat zien wat iemand zelf kan doen, geeft advies, helpt plannen en organiseren, vertelt niets door, helpt richting te geven.

Wat voor coaching?
Bij ons komen jongeren die moeite hebben met het organiseren c.q. plannen van huiswerk in combinatie met vrije tijd. Hierdoor lopen de schoolprestaties terug, waardoor de jongere soms niet overgaan naar het volgende jaar of het examenjaar niet goed starten. Een persoonlijke coach helpt bijvoorbeeld met het maken van een planning en agendabeheer.

Soms wil/kan een jongere thuis niet praten over zijn/haar gevoelens in de pubertijd. Dit bespreken zij dan liever met iemand buiten de familie of vriendenkring. Een coach biedt een luisterend oor en kan hen van advies voorzien, zonder te oordelen.

Wij zien dat er een grote groep jongeren is die het ontbreekt aan zelfvertrouwen. Ze twijfelen dan vaak over of ze het allemaal wel (aan)kunnen. De lat ligt (voor henzelf) zo hoog dat ze bang zijn om fouten te maken. Samen met hun coach wordt gekeken naar talenten en ambities. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en het ondernemen van initiatieven waardoor dit zelfvertrouwen groeit. En er wordt geleerd dat fouten maken mag!

Laagdrempelig
Z11 jongerencoaching is laagdrempelig en bovendien gratis voor jongeren in Noord Kennemerland. Vaak komen jongeren bij ons terecht via school, ouders of een mentor. Jongeren kunnen snel terecht en er is geen verwijstraject nodig. Al onze coaches zijn goed getraind en staan gedurende een langere tijd voor je klaar.

De Studie Experience beurs is een mooi voorbeeld van een laagdrempelige manier om jongeren kennis met Z11jongerencoaching te laten maken. Maar ook voor ouders, leraren en mentoren!

Kom vooral langs in onze stand, nr. 22

Aanmelden?
Jongeren kunnen zich aanmelden via de website

post

Bezoek wethouder Elly Konijn bij Z11 jongerencoaching

Op maandag 19 november jl. heeft wethouder Elly Konijn van gemeente Alkmaar ons bezocht om nader kennis te maken met onze stichting Z11. Wij boden haar aan om een afrondingsgesprek bij te wonen tussen een jongere en een coach. Onze coach Ronald Linger sloot zijn traject met de jongere af en de wethouder kon vragen stellen aan zowel coach als jongere. Dit bood haar inzicht hoe onze coaches aansluiten bij de jongeren, maar ook hoe onze trajecten er in het algemeen uitzien.

Het college van Burgemeester en Wethouders vinden preventie erg belangrijk en dit staat hoog op hun lijst voor de komende jaren. Als stichting sluiten wij hier  goed bij aan qua dienstverlening.

Ook voor het komende jaar stelt gemeente Alkmaar weer subsidie beschikbaar voor maar liefst 50 trajecten. Wij zijn als stichting erg blij met het vertrouwen dat is uitgesproken door gemeente Alkmaar. Voor het komende jaar kijken wij ernaar uit om onze samenwerking met gemeente Alkmaar en andere organisaties/verenigingen/stichtingen verder te versterken.

Bezoek wethouder Elly Konijn bij Z11 jongerencoaching

Op maandag 19 november jll. kwam de wethouder van gemeente Alkmaar, mevrouw Elly Konijn, langs om nader kennis te maken met Stichting Z11. Wij boden haar aan om een afrondingsgesprek bij te wonen tussen een jongere en een coach. Onze coach Ronald Linger sloot zijn traject met de jongere af en de wethouder kon vragen stellen aan zowel coach als jongere. Dit bood haar inzicht hoe onze coaches aansluiten bij de jongeren, maar ook hoe onze trajecten er in het algemeen uitzien. Het college van burgemeester en wethouders vinden preventie heel erg belangrijk en dit staat hoog op hun lijst voor de komende jaren. Als stichting sluiten wij hier goed bij aan qua dienstverlening.

Ook voor het komende jaar stelt gemeente Alkmaar weer een subsidie beschikbaar voor maar liefst 50 trajecten. Wij zijn als stichting natuurlijk heel erg blij met het vertrouwen dat is uitgesproken door gemeente Alkmaar. Voor het komende jaar kijken wij ernaar uit om onze samenwerking met gemeente Alkmaar en andere organisaties/verenigingen/stichtingen verder te versterken.

Afscheid trainer Mirjam bij Z11 jongerencoaching

Afscheid trainer Mirjam van Z11

Mirjam Wagner was jarenlang één van de trainers van onze Z11-coaches. Ze vond het nu tijd worden om het stokje over te dragen. We bedanken haar voor haar enorme inzet door de jaren heen voor onze stichting. Inmiddels hebben we op passende wijze afscheid van haar genomen en wensen haar veel succes in de toekomst.

Z11 op Studie Experience 2018

Studie Experience 2018

Ook dit jaar was onze Stichting  vertegenwoordigd op de “Studie Experience 2018”. De vrijwilligers bij onze stand hebben veel scholieren te woord mogen staan. Maar ook decanen en andere geïnteresseerden om Z11-coach te worden kwamen langs. 
Iedere bezoeker kreeg de kans om mee te doen aan de prijsvraag: raden hoeveel ballen er in een vaas zaten. We hadden veel deelnemers en we kunnen alvast verklappen dat het juiste antwoord is geraden.

De winnaar(s)  worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Al met al weer een geslaagde beurs. We wensen alle scholieren veel succes bij hun studiekeuze!

Nieuwe projectleider Z11 jongerencoaching

Wisseling van de wacht

Per 1 oktober heeft onze stichting een nieuwe projectleider. Dominique van der Tas geeft het stokje over aan Gabor Helmer. Gabor is al jarenlang professional in het sociaal domein (o.a. bij MET welzijn in Heerhugowaard). Hij start nu vanuit zijn eigen bedrijf en heeft er veel zin in. Samen met vertrekkend projectleider snijdt hij de Z11-TAART aan. 

post

Afscheid Rene Hoejes

Na jarenlang Z11-coach en schoolcoördinator te zijn geweest, neemt Rene Hoedjes afscheid van onze stichting. We bedanken René voor zijn jarenlange vrijwillige inzet en wensen hem veel succes en plezier bij zijn volgende uitdaging.