Raboclubsupport levert 178 euro op

Met jullie stem op Z11 tijdens de Clubsupportactie van de Rabobank is er 178 euro opgehaald. Met dat geld kunnen wij lesmateriaal en spellen voor onze coaches aanschaffen. Zij kunnen hun goede werk voor de jongeren dan met kennis en betrokkenheid blijven doen.
Dank voor jullie steun en sympathie voor Z11.
Zie onderstaande link

https://www.rabo-clubsupport.nl/alkmaar-eo/resultaten/details/86096-stichting-vrienden-van-z11?hash=irQCJymX

Rabo Clubsupport

Rabo Clubsupport

De RaboClubSupport  actie komt er weer aan! Afgelopen jaar is mede door jullie op onze stichting uitgebrachte stemmen een bedrag van bijna € 150,- ontvangen van de RaboClubSupport actie. Bij deze onze dank voor jullie stemmen. Elk bedrag wat voortvloeit uit sponsoracties voor onze stichting is natuurlijk van harte welkom. Z11 kan daarmee bijvoorbeeld  weer nuttige workshops organiseren voor de coaches.

 U kunt dit jaar weer stemmen op Stichting Z11jongerencoaching. Er is in totaal 250.000 euro beschikbaar en iedere stem is geld waard. Bankier je bij de Rabobank Alkmaar eo en bij je tevens lid van de Rabobank?  Stem dan tussen 5 oktober en 25 oktober op ons! Als lid mag je 5 stemmen uitbrengen die je kan verdelen ove die verenging of stichting die je een warm hart toedraagt. Je mag maximaal twee stemmen per stichting of vereniging uitbrengen. Meer info via https://www.rabobank.nl/clubsupport

 Nog geen lid.Via deze link kun je je heel eenvoudig aan melden als lid en het kost niets: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/

Stem op Z11 jongerencoaching en help daarmee jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben!

Doen! Steun ons!

Enquete

Onderzoek onder coaches

Een flink deel van de coaches vond de workshop visueel coachen inspirerend en heel bruikbaar voor mijn coaching.
Dit is een van de conclusies uit de enquete die we in het voorjaar 2020 onder de coaches hebben gehouden.

Twaalf coaches hebben de moeite genomen om de vragen te beantwoorden. Daar zijn kwalitatief nuttige antwoorden uit gekomen waarmee Z11 haar coaches nog beter kan ondersteunen.
De cursus over de meldcode, waarin aandacht is voor het verschijnsel kindermishandeling en huishoudelijke geweld scoorde ook een ruime voldoende. Tweederde van de coaches vondt de workshop inspirerend en bruikbaar.
Coaches brachten ook wat praktische punten naar voren. Zij geven aan dat ze in de wintermaanden niet te laat willen beginnen met een cursus, dat ze af en toe in de weekenden een sessie willen waardoor ze de mogelijkheid hebben om wat langer met elkaar te kunnen doorpraten. Hiermee geven ze elkaar input en kunnen de coaches elkaar verrijken.
De vragenlijst leverde ook goede suggesties op voor nieuwe onderwerpen, zoals informatie over de werking van het puberbrein, jongeren en financiën, huiswerkbegeleiding.

JONGERENCOACHING WEER VAN START

Herkent U dit bij uw leerlingen:

  • Afspraken maken met een leerling lukt niet.
  • Een leerling zit niet lekker in zijn/haar vel. Bijvoorbeeld omdat er thuis wat speelt.
  • Een leerling heeft moeite met vrienden maken.
  • Van huiswerk maken komt weinig of niets terecht door veel afleidende  zaken.
  • ‘Sociale media’ nemen het leven van een leerling in beslag.
  • Een leerling staat onzeker in het leven.

Z11 jongerencoaching is  als sinds 2009 actief in de ondersteuning en begeleiding van pubers en jong volwassenen die vastlopen op school, thuis of sociaal vlak. Z11  helpt de jongere met zijn persoonlijke ontwikkeling .

Onze missie is om jongeren samen met hun vrijwillige coach positieve keuzes te laten maken voor hun toekomst.

Kent U iemand op uw school die wel een steuntje in de rug kan gebruiken neem dan een kijkje op www.z11jongerencoaching.nu

email:info@z11communicatie.nl

Jaarverslag 2019

In 2019 hebben onze coaches 85 jongeren begeleid en deze gestimuleerd om positieve keuzes te maken voor hun toekomst. Daarnaast hebben wij als organisatie hard gewerkt aan een nieuw programma voor de deskundigheidsbevordering van onze coaches. Inhoudelijke workshops, intervisie bijeenkomsten, trainingen zorgen ervoor dat zij deze kennis in de praktijk kunnen inzetten.

Ook hebben wij afgelopen jaar voorlichting gegeven op scholen en aan Jeugd en Gezinscoaches over de werkwijze van Stichting Z11 Jongerencoaching.

post

Jongeren ontdekken waar hun talenten liggen

Coach Maryse vertelt haar ervaring over het coachen van jongeren bij Stg. Z11 Jongerencoaching

Z11 Jongerencoaching begeleidt jongeren 12-21 in regio Noord Kennemerland en geeft ze een steuntje in de rug bij hetgeen zij willen aanpakken. Z11 (zelf) aanpakken en regie nemen staat daarbij voorop. Een van onze coaches, Maryse, vertelt hoe zij het coachen van een jongere ervaart.

Maryse is bij Stg. Z11 Jongerencoaching terecht gekomen toen zij vrijwilligerswerk zocht en iets wilde doen waar zij affiniteit mee had.  “Ik ben bij mijzelf te raden gegaan en bedacht dat ik jongeren erg leuk vind om mee om te gaan. Door mijn eigen puberkinderen en hun vrienden kwam ik erachter dat mij dat goed lag”.

Maryse vindt het coachen van jongeren op deze leeftijd juist zo interessant omdat deze jongeren het gevoel ontdekken dat ze al ‘echte’ mensen worden en beginnen te ontdekken waar hun talenten liggen. Het is een leeftijdsgroep waar je met een beetje hulp echt verschil kunt maken.

Maryse werkt inmiddels aan haar tweede coachtraject bij Stg. Z11 Jongerencoaching. In beide trajecten is zij gekoppeld aan een jongere die vooral ‘comfort’ en aandacht nodig heeft, maar verder geen verregaande problemen. Toch heeft zij zich bij haar eerste coachtraject best zorgen gemaakt om het meisje. Een slim en leuk meisje, die in een omgeving leefde die niet goed voor haar was. Daar kun je helaas niets aan veranderen, je kunt haar alleen helpen met het stellen van doelen en deze te behalen. De jongere heeft zelf de regie hoe zij dat gaat doen.

Maryse: Ik ben net gestart met het begeleiden van een 15 jarig meisje die in een gezinshuis woont en wat extra aandacht en gezelschap verdient. Helaas is tijdens onze kennismakingsfase het Corona virsus gekomen, met alle maatregelen. Dat maakt het veel moeilijker om een fijne band op te bouwen, want dat gaat nu online. Dat vind ik erg jammer want de eerdere ontmoetingen waren prettig en zij vond het erg fijn dat zij volledige aandacht kreeg van iemand die er speciaal voor haar is”.

Stg. Z11 Jongerencoaching begeleidt haar vrijwillige coaches door het geven van trainingen en workshops die coaches kunnen gebruiken in hun coachtrajecten. Ook worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Maryse ervaart dit als zeer waardevol en heel belangrijk, en ook wel eens heftig en confronterend.

“Het werk als coach geeft mij voldoening en ik ben er trots op omdat ik het belangrijk vind dat jongeren begeleid kunnen worden naar een fijn volwassen leven. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend en daarom hulde voor iedereen die daar een (vrijwillige) bijdrage in heeft”, aldus Maryse.

Meer weten?
Ben jij geïnteresseerd om coach te worden bij Stg. Z11 Jongerencoaching? Lees dan meer op deze pagina.

post

Coachen in Corona tijd, hoe doe je dat?

Jil is sinds 3 jaar (vrijwillig) coach bij Stichting Z11 Jongerencoaching. Op dit moment begeleidt hij een jongen die problemen ervaart in ontspannen en die meer wil ondernemen en (met zijn handen) werken. De jongen heeft ook issues met alleen gelaten worden dus Jil wil zoveel mogelijk doorgaan met het begeleiden van hem, juist in deze tijd van Corona. Het is voor de jongen belangrijk om te zien dat ondanks deze moeilijke tijd, Jil er voor hem is en hem niet zo maar alleen laat. ‘We bespreken wel met elkaar wat het betekent als fysiek contact echt onmogelijk wordt, want dat kan gaan gebeuren. Maar op dit moment spreken we nog steeds fysiek af, waarbij we helder en duidelijk zijn over de (on)mogelijkheden en of er iemand in de buurt verkouden lijkt te zijn e.d.’, aldus Jil.

Een van de fysieke activiteiten die zij samen doen, met gepaste afstand van 1,5 meter, is een knutselproject. Verder hebben ze veel contact via whatsapp of telefonisch. Voor Jil is het zeer belangrijk om, juist in deze tijd waarin iedereen toch redelijk geïsoleerd is, door te gaan met coachen en proberen om structuur te houden en er te zijn voor zijn coachee.

Jil: ‘Doordat er geen school is en het sociale leven praktisch stilstaat is het belangrijk om bij een jongere in beeld te blijven. En te praten over wat het voor ze betekent, wat doen dit soort veranderingen bij iemand, wat verandert er in je dagelijks leven, wat is de impact en wat zijn mogelijkheden om zo door te gaan?’

Het betekent voor een coach dat je creatiever moet zijn in de manieren van begeleiden. Het is goed om in deze tijd wat vaker contact op te nemen met je jongere, het initiatief ligt daarvoor bij de coach. Als de gezondheid en situatie het toelaat, kun je wel afspreken, als je de regels maar nauw volgt en daar open tegen elkaar over bent. Gelukkig zijn er in deze tijd veel mogelijkheden om digitaal contact met elkaar te hebben via whatsapp, beeldbellen, etc.

Wat doet een coach bij Stg. Z11 Jongerencoaching?

Z11-coaches begeleiden jongeren met een hulpvraag. Onze coaches stimuleren en ondersteunen jongeren om op eigen kracht problemen op te lossen. De Z11-coach laat een jongere inzien en ervaren hoe hij of zij zichzelf kan leiden, helpen en (verder) ontwikkelen. De coach geeft de jongere op die manier een steuntje in de rug. Wij hebben een van onze coaches, Ron, een aantal vragen gesteld over zijn ervaring als coach.

Hoe ben je bij Z11 terecht gekomen?
In mijn leven is het helpen en ondersteunen van mensen (met name jongeren) een belangrijke invulling en daarom wilde ik mij inzetten als vrijwillig jongerencoach . In februari 2016 heb ik de training jongeren coaching vanuit Stg. Z11 Jongerencoaching gevolgd, waarbij theoretische informatie, praktijkgerichte opdrachten en rollenspellen aan bod komt. Daarna ben ik gaan coachen.

Wilde jij specifiek jongeren coachen?
Jongeren staan nog aan het begin van hun leven. Ze zoeken een richting om hier zingeving aan te geven maar stuiten daarbij vaak op weerstand of problemen. Als je wat ouder bent, heb je al meer meegemaakt en doorleeft waardoor je de jongeren kunt adviseren, helpen en begeleiden. Het communiceren met jongeren gaat mij goed af en verloopt meestal soepel. Door mijn empathisch vermogen en het feit dat ik zelf ook een zoon (19) en een dochter (15) heb, kan ik mij redelijk verplaatsen in hun leefwereld en hoe zij ongeveer denken en dingen uitvoeren. Daarom past het coachen van jongeren op een positieve wijze bij mij.

Kun je wat vertellen over je huidige coachtraject?
Momenteel coach ik een meisje van 16 jaar die slechthorend is.  Ze had specifiek een man aangevraagd omdat zij die over het algemeen beter verstaat dan vrouwen. Er heersen niet echt problemen bij haar maar zij heeft behoefte om af en toe met iemand te praten over dagelijkse onderwerpen. We spreken dan bij haar thuis af (waar vader het overigens ook gezellig vindt als ik langskom) en praten over diverse onderwerpen. Ook gaan wij wel eens een stukje wandelen. Ze zegt dat ze met veel vertrouwen de gesprekken voert. Ook appen we regelmatig. Dat is nu, in de coronacrisis waarbij we elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten, een goed alternatief. Het contact is zeker positief te noemen.

Waarom vind jij jongeren coachen zo mooi?
Begrip tonen is al deels helpen, zo zie ik de communicatie met jongeren. Wanneer je je goed inleeft in hun beweegredenen en luistert naar wat er speelt, kun je al veel bereiken. Al heb je zelf andere opvattingen, wil dit nog niet zeggen dat wat de ander vindt verkeerd is. Je kunt leren van elkaar. Omdat de jongeren in deze leefwereld hele andere mogelijkheden hebben dan wij vroeger (denk aan de mobieltjes die niet meer zijn weg te denken), is het interessant om te vertellen hoe ik de communicatie vroeger voerde. Zij kunnen zich daar dan weinig bij voorstellen maar zien wel redelijk in welke mogelijkheden er nu allemaal zijn. De inzichten en manier van leven bespreken is voor mij een inspiratiebron en ik krijg dat ook terug van de jongeren.

Wat maakt een coach traject voor jou zinvol en/of succesvol?
Als de jongere het zinvol vindt, is dat het voor mij ook. Voor hen doe ik het immers. Ik krijg een bevredigend gevoel als ik merk dat de jongeren iets hebben aan de coaching. Nu lijkt coaching soms een begrip dat je ze echt moet begeleiden naar een vooraf bepaald doel. Maar een goed gesprek op zich kan dat ook al zijn. Ik geef altijd aan het begin aan dat het niet een formeel traject is maar leuke ontmoetingen om je verhaal te kunnen vertellen. En dat mag over alles gaan. Van school, vrienden, werk en vrije tijd tot problemen, irritaties, gevoelens of geheimen waar ze mee zitten. Er heerst wederzijds respect en vertrouwen. Het vertrouwen dat je opbouwt en de openheid van het vertellen, geven het traject veel waarde en is daarom zinvol.

Neem jij deel aan deskundigheidstrainingen, intervisie of andere bijeenkomsten die Stichting Z11 jongerencoaching organiseert?
De bijeenkomsten van Z11 zijn vaak interessant. Met name de professionele sprekers die langskomen en ook de workshops volg ik met inspiratie. Ook kun je dan met de andere coaches spreken over elkaars ervaringen en ideeën opdoen hoe bepaalde zaken aangepakt kunnen worden. Dit kun je in de praktijk weer uitproberen. Het is ook inspirerend om anderen enthousiast over de jongeren te horen vertellen.

Heb jij nog specifieke doelen die je wilt behalen op het gebied van coaching?
Als de jongere het na (gemiddeld) een jaar van contact zinvol en leuk vond, is het doel voor mij bereikt. Een prachtige eerdere ervaring was een jongen van 18 die ik heb gecoacht, bij de start geen opleiding meer volgde, geen werk had, veel in zijn bed lag, gameverslaafd was, vaak ruzie met zijn moeder in een klein flatje en het leven niet echt meer zag zitten. Ik heb motivatiegesprekken met hem gevoerd en begeleidt naar een betaald stageadres in de techniek, hij kreeg daarbij een opleiding en ging weer op gewone tijd naar en uit bed, vond het werk erg leuk en passend en had uiteindelijk weer een goede, gezellige band met zijn moeder. Dit is in een jaar bereikt en daar hou je echt een goed gevoel aan over. Dan voel je echt het nut van coaching.

Wil jij nog iets toevoegen?
Hoewel je geen geld krijgt bij de jongeren coaching, levert het toch wat op. Inspiratie, nieuwe contacten, zingeving en een goed gevoel wanneer er weer een traject met succes is vervuld. We kunnen iets betekenen voor de mensen (jongeren) van de toekomst. Dit is ook de reden dat ik nog lange tijd hoop jongerencoach te mogen zijn.

Stichting Z11 Jongerencoaching volgt RIVM inzake corona virus

Stichting Z11 Jongerencoaching volgt de richtlijnen van het RIVM en de overheid inzake het Corona virus.

Dit betekent dat tot eind april a.s. (geplande) activiteiten tussen coach en jongere geen doorgang vinden. In overleg met de jongere maakt een coach zelf afspraken over hoe de begeleiding in andere vormen kan plaatsvinden, bijvoorbeeld via whatsapp, telefonisch of online.

De komende weken zullen intake gesprekken met nieuwe jongeren online plaatsvinden.

U kunt gedurende alle maatregelen bij Stichting Z11 Jongerencoaching telefonisch of via email terecht met uw (hulp)vragen. 

post

Uitnodiging netwerkbijeenkomt ‘Grip op gamen’

Een (spel)computer staat tegenwoordig wel in bijna ieder huis. Net als social media hoort gamen ook bij deze tijd en is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Dit brengt ook risico’s met zich mee……….

Stichting Z11 Jongerencoaching organiseert op woensdag 1 april 2020 een netwerkavond voor haar netwerk met als onderwerp ‘Grip op gamen’. Coaches, samenwerkingspartijen, onderwijspartners en jongerenwerkers zijn van harte welkom om deze bijeenkomst -gratis- bij te wonen.

Andre Parren (pedagoog en ervaringsdeskundige) van Grip op gamen neemt ons mee in de wereld van games. Wat zijn de positieve en negatieve kenmerken en wanneer moeten we ons zorgen maken?

Wij organiseren deze netwerkavond gratis. Wij organiseren deze bijeenkomst op de locatie van het Van der Meij College in Alkmaar. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wil je het niet missen, meld je dan snel aan. Dat kan via onderstaande button.