Heb je interesse om je vrijwillig als coach in te zetten voor Stichting Z11 jongerencoaching? En woon je in ons werkgebied Noord-Kennemerland? Lees dan hier wat we van een Z11-coach verwachten.

De taak van de Z11-coach

Z11-coaches begeleiden jongeren met een hulpvraag. Onze coaches stimuleren en ondersteunen bij het leren op eigen kracht problemen uit de wereld te helpen. En dat op zo’n wijze dat de jongere in staat is constructief te gaan werken aan de maatschappelijke loopbaan die bij hem of haar past. De Z11-coach zet hiertoe vooral Z11-coaching in, wat wil zeggen dat hij de jongere laat inzien en ervaren hoe hij of zij zichzelf kan leiden, helpen en (verder) ontwikkelen.

Dit breng je mee als Z11-coach

Als Z11-coach breng je (levens)ervaring mee. Dus jouw eigen ervaring bij het ‘op eigen benen leren te staan’ en bij het verwerken van teleurstellingen, het overwinnen van tegenslagen en het oplossen van conflicten en problemen. Je kent de problematiek rondom school, ouders, de eigen (sub)cultuur, de omringende samenleving of van allerlei verleidingen die op de weg van een jongere kunnen komen.

Als Z11-coach zet je jouw ervaringen beeldvormend in. Je treedt jongeren zonder vooroordelen tegemoet en je creëert veiligheid. De werkelijke vragen, dilemma’s, onzekerheden, behoeften en belangen van de jongere kunnen daardoor op tafel komen, ook de twijfels, fouten, mislukkingen en blunders. Als Z11-coach vind je niets vreemd, afkeurenswaardig of dom.

Veiligheid is ook gewaarborgd door de afspraak om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De Z11-coach schrijft dus niet de wet voor en legt niets aan de jongere op. 

Profiel van de Z11-coach

Een coach bij Stichting Z11 Jongerencoaching:

  • Heeft belangstelling voor de leefwijze en cultuur van jongeren.
  • Kan aansluiten bij de jongeren en zijn /haar leefwereld en behoeften.
  • Kan als rolmodel voor jongeren fungeren.
  • Heeft veel doorzettingsvermogen.
  • Gaat op een ondersteunende manier met zijn /haar jongeren om.
  • Neemt deel aan trainings – en intervisiebijeenkomsten in het kader van dit project.
  • Maakt gebruik van supervisie van de Z11 projectleider.
  • Is minimaal anderhalf jaar beschikbaar als Z11 coach.
  • Kan een bewijs van goed gedrag overhandigen (VOG).
  • Kan zich vinden in en houden aan de gedragscode Stichting Z11 jongerencoaching.

Procedure voor aanmelden als Z11-coach

Is je helder wat het betekent om Z11-coach te worden, en heb je een goede motivatie? Meld je dan aan via het aanmeldformulier voor vrijwilligers van Z11.

Na jouw aanmelding vragen we je een inschrijfformulier in te vullen. Als we deze retour hebben, nemen we contact met je op voor een nadere kennismaking. Dan bespreken we ook wat we van jou verwachten en wat Stichting Z11 jongerencoaching je – bij gebleken geschiktheid – kan bieden aan ondersteuning en training. Nadat je onze training succesvol hebt doorlopen, vragen we voor jou een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Zodra deze binnen is kun je gematcht worden met een jongere.

Matching met een jongere

Stichting Z11 Jongerencoaching hanteert een zorgvuldige matchingsystematiek om een jongere in het werkgebied aan een Z11-coach te koppelen. Dit kan betekenen dat er tijd zit tussen een training en jouw inzet als Z11-coach. We vinden het namelijk belangrijk dat het echt klikt tussen de coach en de jongere. Daarom besteden we veel aandacht aan het maken van de juiste match.