Jongerencoach worden bij Z11-coach ?

Heb je interesse om je vrijwillig als coach in te zetten voor Stichting Z11 Jongerencoaching? En woon je in ons werkgebied Noord-Kennemerland? Lees dan hier wat we van een Z11-coach verwachten. Klopt dat bij wie jij bent ? Meld je dan aan. Ik wil coach worden bij Z11.

De taak van de Z11-coach

Z11-coaches begeleiden jongeren bij het bereiken van vooraf gestelde doelen. Deze doelen komen meestal voort uit een hulpvraag. Onze coaches stimuleren en ondersteunen bij het leren op eigen kracht problemen uit de wereld te helpen en helpen de jongeren om hun doelen te halen. Motto is daarbij: ‘JE MOET HET WEL ZELF DOEN, MAAR JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN’.

Dit breng je mee als Z11-coach

Als Z11-coach breng je (levens)ervaring  mee. Dus jouw ervaring van het ‘op eigen benen leren te staan’ , het verwerken van teleurstellingen, het overwinnen van tegenslagen en het oplossen van conflicten en problemen. Je kent de problematiek rondom school, ouders, de eigen (sub)cultuur, de omringende samenleving of van allerlei verleidingen die op de weg van een jongere kunnen komen.

Je treedt jongerenzonder vooroordelen tegemoet en je creëert veiligheid. De werkelijke vragen, dilemma’s, onzekerheden, behoeften en belangen van de jongere kunnen daardoor op tafel komen. Ook de twijfels, fouten, mislukkingen en blunders. Als Z11-coach vind je niets vreemd, afkeurenswaardig of dom.

Veiligheid is altijd gewaarborgd door de afspraak om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De Z11-coach schrijft dus niet de wet voor en legt niets aan de jongere op.

Profiel van de Z11-coach

Een coach bij Stichting Z11 Jongerencoaching:

• Heeft belangstelling voor de leefwijze en cultuur van jongeren.

• Kan aansluiten bij de jongeren en zijn /haar leefwereld en behoeften.

• Kan als rolmodel voor jongeren fungeren.

• Heeft doorzettingsvermogen.

• Gaat op een ondersteunende manier met zijn /haar jongeren om.

• Neemt deel aan trainings – en intervisiebijeenkomsten in het kader van dit project.

• Maakt gebruik van supervisie van de Z11 projectleider.

• Is minimaal anderhalf jaar beschikbaar als Z11 coach.

• Kan een bewijs van goed gedrag overhandigen (VOG).

• Kan zich vinden in en houden aan de gedragscode Stichting Z11 jongerencoaching.

Procedure voor aanmelden als Z11-coach

Is  het je helder wat het betekent om Z11-coach te worden, en heb je een goede motivatie? Meld je dan aan via het aanmeldformulier voor vrijwilligers van Z11.

Als we jouw aanmelding binnen hebben, nemen we contact met je op voor een nadere kennismaking. Dan bespreken we ook wat we van jou verwachten en wat Stichting Z11 jongerencoaching je – bij gebleken geschiktheid – kan bieden aan ondersteuning en training. Nadat je onze 2 daagse training succesvol hebt doorlopen, dient er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden aangevraagd. Zodra deze binnen is kun je gekoppeld worden aan een jongere.

Matching met een jongere

Stichting Z11 Jongerencoaching hanteert een zorgvuldige matchingsmanier om een jongere in het werkgebied aan een Z11-coach te koppelen. Dit kan betekenen dat er tijd zit tussen jouw basistraining en jouw inzet als Z11-coach. We vinden het namelijk belangrijk dat het echt KLIKT tussen de coach en de jongere. Daarom besteden we veel aandacht aan het maken van de juiste match .