School en Z11

Jongeren staan bij ons centraal. Zij melden zichzelf aan bij Stichting Z11 Jongerencoaching voor een steuntje in de rug. 

Als (zorg)coördinator of mentor/decaan van een vo-school kunt u eventueel wel samen met de leerling de aanmelding doen. Ga daarvoor naar het aanmeldformulier. Binnen enkele dagen wordt contact opgenomen met de jongere en een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.

Vertrouwelijkheid staat voorop

Stichting Z11 Jongerencoaching werkt met een privacyverordening en zal integer omgaan met alle informatie die binnenkomt en ook die voortkomt uit de coaching.

Coaching met een doel

Stichting Z11 Jongerencoaching legt het accent op het sociaal-emotionele vlak en richt zich ook op planning en structuur. Met de jongere worden afspraken over te behalen doelen gemaakt.