Nieuws

Nieuwe Z11 coaches hebben basistraining afgerond
In de maand januari is de nieuwe training tot Z11 jongerencoach van start gegaan. Onder begeleiding van trainer/coach Laurine van Rumpt is er gewerkt aan het leren kennen van de doelgroep,  werking van het puberbrein, bewustwording van eigen kader en rol, communicatie, gespreksvaardigheden, Z11 coachpagina, werken met de spellen en natuurlijk oefenen in de rol van Z11- jongerencoach.
Twee dagen waarin er hard gewerkt is door de deelnemers om aan de slag te kunnen als Z11-jongerencoach.

 

 

Z11 jongerencoaching aanwezig bij Studie Experience Alkmaar

Z11jongerencoaching is op donderdag 10 januari a.s. aanwezig in stand 22 op de Studie Experience in Alkmaar. Jongeren kunnen daar terecht voor meer informatie over onze coachingtrajecten en begeleiding.

Stichting Z11jongerencoaching helpt jongeren tussen 12-21 met zaken waar ze moeite mee hebben. Een Z11coach luistert, laat zien wat iemand zelf kan doen, geeft advies, helpt plannen en organiseren, vertelt niets door, helpt richting te geven.

Wat voor coaching?
Bij ons komen jongeren die moeite hebben met het organiseren c.q. plannen van huiswerk in combinatie met vrije tijd. Hierdoor lopen de schoolprestaties terug, waardoor de jongere soms niet overgaan naar het volgende jaar of het examenjaar niet goed starten. Een persoonlijke coach helpt bijvoorbeeld met het maken van een planning en agendabeheer.

Soms wil/kan een jongere thuis niet praten over zijn/haar gevoelens in de pubertijd. Dit bespreken zij dan liever met iemand buiten de familie of vriendenkring. Een coach biedt een luisterend oor en kan hen van advies voorzien, zonder te oordelen.

Wij zien dat er een grote groep jongeren is die het ontbreekt aan zelfvertrouwen. Ze twijfelen dan vaak over of ze het allemaal wel (aan)kunnen. De lat ligt (voor henzelf) zo hoog dat ze bang zijn om fouten te maken. Samen met hun coach wordt gekeken naar talenten en ambities. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en het ondernemen van initiatieven waardoor dit zelfvertrouwen groeit. En er wordt geleerd dat fouten maken mag!

Laagdrempelig
Z11 jongerencoaching is laagdrempelig en bovendien gratis voor jongeren in Noord Kennemerland. Vaak komen jongeren bij ons terecht via school, ouders of een mentor. Jongeren kunnen snel terecht en er is geen verwijstraject nodig. Al onze coaches zijn goed getraind en staan gedurende een langere tijd voor je klaar.

De Studie Experience beurs is een mooi voorbeeld van een laagdrempelige manier om jongeren kennis met Z11jongerencoaching te laten maken. Maar ook voor ouders, leraren en mentoren!

Kom vooral langs in onze stand, nr. 22

Aanmelden?
Jongeren kunnen zich aanmelden via de website

Bezoek wethouder Elly Konijn bij Z11 jongerencoaching

Op maandag 19 november jll. kwam de wethouder van gemeente Alkmaar, mevrouw Elly Konijn, langs om nader kennis te maken met Stichting Z11. Wij boden haar aan om een afrondingsgesprek bij te wonen tussen een jongere en een coach. Onze coach Ronald Linger sloot zijn traject met de jongere af en de wethouder kon vragen stellen aan zowel coach als jongere. Dit bood haar inzicht hoe onze coaches aansluiten bij de jongeren, maar ook hoe onze trajecten er in het algemeen uitzien. Het college van burgemeester en wethouders vinden preventie heel erg belangrijk en dit staat hoog op hun lijst voor de komende jaren. Als stichting sluiten wij hier goed bij aan qua dienstverlening.

Ook voor het komende jaar stelt gemeente Alkmaar weer een subsidie beschikbaar voor maar liefst 50 trajecten. Wij zijn als stichting natuurlijk heel erg blij met het vertrouwen dat is uitgesproken door gemeente Alkmaar. Voor het komende jaar kijken wij ernaar uit om onze samenwerking met gemeente Alkmaar en andere organisaties/verenigingen/stichtingen verder te versterken.

 

Afscheid van onze jarenlange trainer Mirjam

Afscheid trainer Mirjam van Z11

Mirjam Wagner was jarenlang één van de trainers van onze Z11-coaches. Ze vond het nu tijd worden om het stokje over te dragen. We bedanken haar voor haar enorme inzet door de jaren heen voor onze stichting. Inmiddels hebben we op passende wijze afscheid van haar genomen en wensen haar veel succes in de toekomst.

( foto aangeleverd)

 

 

Rabobank Clubkascampagne

Rabobank Clubkascampagne

Rabobank Alkmaar e.o. draagt de lokale samenleving van Alkmaar e.o. een warm hart toe. Dit doen zij door de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank Clubkas Campagne is dé donatie actie voor verenigingen en stichtingen, waarbij de leden van de bank bepalen welke clubs een donatie ontvangen door het uitbrengen van hun stem. 

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Studie Experiende 2018

Studie Experience 2018

Ook dit jaar was onze Stichting  vertegenwoordigd op de “Studie Experience 2018”. De vrijwilligers bij onze stand hebben veel scholieren te woord mogen staan. Maar ook decanen en andere geïnteresseerden om Z11-coach te worden kwamen langs. 
Iedere bezoeker kreeg de kans om mee te doen aan de prijsvraag: raden hoeveel ballen er in een vaas zaten. We hadden veel deelnemers en we kunnen alvast verklappen dat het juiste antwoord is geraden. De winnaar(s)  worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Al met al weer een geslaagde beurs. We wensen alle scholieren veel succes bij hun studiekeuze!

 

 

 

1 oktober 2017 Wisseling van de wacht

Wisseling van de wachtPer 1 oktober heeft onze stichting een nieuwe projectleider. Dominique van der Tas geeft het stokje over aan Gabor Helmer. Gabor is al jarenlang professional in het sociaal domein (o.a. bij MET welzijn in Heerhugowaard). Hij start nu vanuit zijn eigen bedrijf en heeft er veel zin in. Samen met vertrekkend projectleider snijdt hij de Z11-TAART aan. 

 

 

(Foto aangeleverd)

 


12 augustus 2017 Afscheid René Hoejes

Afscheid Rene Hoedjes

Na jarenlang Z11-coach en schoolcoördinator te zijn geweest, neemt Rene Hoedjes afscheid van onze stichting. We bedanken René voor zijn jarenlange vrijwillige inzet en wensen hem veel succes en plezier bij zijn volgende uitdaging.

(Foto aangeleverd)


11 juni 2017 Fietsen voor onze Stichting

Rabo fietssponsortochtTijdens de Rabo Fietssponsortocht hebben 10 vrijwilligers  weer een leuk centje voor onze stichting bij elkaar gefietst. Er stond een flink windje, maar het was droog en fijn fietsweer. Bedankt voor jullie inzet en Rabobank Alkmaar e.o. bedankt voor de organisatie. 

 

 

(foto : Martijn Voorhout)