Z11-coaching: speciaal voor jongeren

Z11-coaching is speciaal voor jongeren tussen 12 en 21 jaar in Noord-Kennemerland. Het gaat om jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om doelen te stellen en zichzelf en daarmee hun toekomst richting te geven.

Waar staat Z11 Jongerencoaching voor ?

Door inzet van goed getrainde vrijwilligers met levenservaring stimuleren we jongeren om positieve doelen te stellen en deze te bereiken. Onze Z11-coaches begeleiden daarom individueel, een-op-een , jongeren tussen de 12 en 21 jaar oud.

De Z11-coaches doen hun vrijwilligerswerk belangeloos, maar met alle inzet, respectvol en in een vertrouwde en integere sfeer. Zo levert Stichting Z11 Jongerencoaching een positieve bijdrage aan de samenleving.