Z11-coaching: speciaal voor jongeren

Z11-coaching is speciaal voor jongeren tussen 12 en 21 jaar in Noord-Kennemerland. Het gaat om jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om doelen te stellen en zichzelf en daarmee hun toekomst richting te geven. 

Missie Z11

Jongeren maken samen met hun vrijwillige Z11-coach positieve keuzes voor hun toekomst.

Visie Z11

Door inzet van getrainde vrijwilligers met levenservaring stimuleren we jongeren om positieve doelen te stellen en deze te bereiken. Onze Z11-coaches begeleiden daarom individueel jongeren die tussen de 12 en 21 jaar oud zijn. De Z11-coaches doen hun vrijwilligerswerk belangeloos, respectvol en in een vertrouwde en integere sfeer. Zo levert Stichting Z11 Jongerencoaching een positieve bijdrage aan de samenleving.

Lees meer over Z11 in ons kort profiel (download, 1,4 Mb, PDF)