Voor Stichting Z11 jongerencoaching zijn veel mensen (vrijwillig) actief:

Bestuur Z11

L. Bruin-de Boer (voorzitter)
F. Hoogeboom (secretaris)
H. Nicolay (penningmeester)
P. Bunte (Lid)
S. Binnendijk (Lid)

Projectleider

Gabor Helmer

Administratie & Communicatie

Lies van Diepen (Stafbureau)
Sandra van Breugel (Communicatie & PR)
André Koppies (Website onderhoud/bouwer)

Vrijwilligers Z11

Bijna 100 mensen zetten zich als vrijwilliger in voor Z11. Dit doen ze:

» Kennis maken met de jongeren en de hulpvraag/doel in kaart brengen

» Coachen van de jongeren

» lezingen en presentaties geven

» Deskundigheidsbevordering van onze Z11 coaches

» Voorlichting op scholen geven

» Administratieve werkzaamheden

» Communicatie en promotie