Organisatie Z11

 

Voor Stichting Z11 jongerencoaching zijn veel mensen (vrijwillig) actief:

Bestuur Z11

L. Bruin-de Boer (voorzitter)
F. Hoogeboom (secretaris)
H. Nicolay (penningmeester)
P. Bunte (Lid)
S. Binnendijk (Lid)

Coördinatoren Z11

Antonella van Immerzeel (Coach Coördinator)
Gabor Helmer (Projectcoördinator)

Administratie & Communicatie

Marjon Venema-Steller (Stafbureau)
Inge Rinsema (Stafbureau)
Sanne Koomen-Duivenvoorden (Communicatie & PR)

Vrijwilligers Z11

Bijna 100 mensen zetten zich als vrijwilliger in voor Z11. Dit doen ze:

  • » Kennis maken met de jongeren en de hulpvraag/doel in kaart brengen
  • » Coachen van de jongeren
  • » lezingen en presentaties geven
  • » Deskundigheidsbevordering van onze Z11 coaches
  • » Voorlichting op scholen geven
  • » Administratieve werkzaamheden
  • » Communicatie en promotie