Voor Stichting Z11 jongerencoaching zijn veel mensen (vrijwillig) actief:

Wij stellen het bestuur van Z11 aan u voor:

Lenda Bruin-de Boer (voorzitter)

Frank Hoogeboom (secretaris)

Haye Nicolay (penningmeester)

Petra Bunte (Lid)

Simon. Binnendijk (Lid)

Jacqueline Schuffel (lid)

Projectleider

Herman Zoetendal

Administratie & Communicatie

Laila Gaarthuis (administratie)

Eddie Bernhardt (Communicatie & PR)

André Koppies (Website onderhoud/bouwer)

Vrijwilligers Z11

Bijna 60 mensen zetten zich als vrijwilliger in voor Z11. Dit doen ze:

  • Kennismaken met de jongeren en de hulpvraag/doel in kaart brengen
  • Coachen van de jongeren
  • lezingen en presentaties geven
  • Deskundigheidsbevordering van onze Z11 coaches
  • Voorlichting op scholen geven
  • Administratieve werkzaamheden
  • Communicatie en promotie