Training en ondersteuning

Elke nieuwe Z11-coach krijgt een gedegen 2-daagse basistraining die voorbereidt op het coachschap en de valkuilen in een coachrelatie. Tijdens je coachschap sta je er niet alleen voor. Daarbij krijg je ondersteuning van Stichting Z11 Jongerencoaching. Het is namelijk in ieders belang dat de coaching succes oplevert: voor de jongere, de coach én Stichting Z11 Jongerencoaching. Vooraf aan de basistraining volg je een introductietraining om kennis te maken met het coachen.

Data trainingen Z11-coaches

Deze training wordt verzorgd door 2 professionele trainers. De maximale grote van de trainingsgroepen is 12 deelnemers. Op die manier hebben de trainers genoeg tijd en aandacht om alle aspirant Z11 coaches goed te kunnen begeleiden. Na het succesvol afronden van de training ontvang je een certificaat. 

De data voor 2018 :

1e training
afgerond

2e training
afgerond

3e training
afgerond

4e training
Vrijdagavond 9 november van 19.00 – 22.00 uur
Zaterdag 10 november van 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag 17 november van 09.00 – 17.00 uur

Deskundigheidsbevordering/Intervisie

Ben je gematcht? Dan verwachten we van je dat je iedere laatste maandagavond van de maand deelneemt aan de intervisiebijeenkomst op onze locatie bij Jong Holland in Alkmaar. 

26 november 2018
28 januari 2019
25 maart 2019
27 mei 2019
24 juni 2019

Tijden: 19.45 inloop; intervisie van 20.00 tot 22.00 uur. 

Ondersteuning door het Z11-team

Naast intervisie heb je regelmatig contact met je coördinator. Hij/zij staat je bij voor lopende vragen en is de contactpersoon met de school of het opleidingsbedrijf van de jongere die je begeleidt.

Themabijeenkomsten bij Z11

Z11 organiseert met regelmaat bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering, ontmoeting en uitwisseling. De thema’s voor 2018 worden nog bekend gemaakt. De data zijn alvast vastgesteld op :

29 oktober 2018
17 december 2018
25 februari 2019
15 april 2019

Tijden: 19.45 inloop; start thema-avond 20.00 tot 22.00 uur.