Elke nieuwe Z11-coach krijgt een gedegen 2-daagse basistraining die voorbereidt op het coachschap en de valkuilen in een coachrelatie. Tijdens je coachschap sta je er niet alleen voor. Daarbij krijg je ondersteuning van Stichting Z11 Jongerencoaching. Het is namelijk in ieders belang dat de coaching succes oplevert: voor de jongere, de coach én Stichting Z11 Jongerencoaching. Vooraf aan de basistraining volg je een introductietraining om kennis te maken met het coachen.

Agenda trainingen Z11-coaches

De komende periode zullen de meeste trainingen online plaats vinden. Corona dwingt ons hier toe, maar ook via Teams en Zoom zijn er voldoende mogelijkheden tot interactie onderling en met coach. Leren van elkaar blijft mogelijk. De training wordt verzorgd door 2 professionele trainers. De maximale grote van de trainingsgroepen is 12 deelnemers. Op die manier hebben de trainers genoeg tijd en aandacht om alle aspirant Z11 coaches goed te kunnen begeleiden. Na het succesvol afronden van de training ontvang je een certificaat. 

De data voor 2020

  • 22 oktober Cursus motiverende gesprekken
  • 31 oktober . Basistraining voor coaches
  • 7 november: Basistraining voor coaches
  • 26 november: visueel coachen

Deskundigheidsbevordering/Intervisie

Ben je gematcht? Wij vinden de kwaliteit van onze coaches erg belangrijk. Daarom organiseren wij regelmatig intervisiebijeenkomsten en workshops voor deskundigheidsbevordering. Onze coaches kunnen zich daarvoor aanmelden en gaan dan 5x per jaar met een vaste groep deze intervisie in.

Ook  organiseren wij verschillende workshops over onderwerpen die inspirerend en ondersteunend zijn aan coaching. Voor komend jaar organiseren wij voor onze coaches verschillende workshops. 

Ondersteuning door het Z11-team

Naast intervisie heb je regelmatig contact met projectleider Gabor Helmer. Hij staat je bij voor lopende vragen en is de contactpersoon met de school of het opleidingsbedrijf van de jongere die je begeleidt.

Netwerkbijeenkomsten bij Z11

Wij organiseren voor coaches en relaties uit onze netwerken (scholen, gemeenten, jeugdcoaches) netwerkbijeenkomsten waar een interessant thema centraal staat. Voor 2019-2020 hebben wij een thema avond gepland over ‘grip op gamen’.