Stichting Z11 Jongerencoaching draait vrijwel geheel op vrijwilligers. Op dit moment zijn dat er ongeveer 100. De meeste vrijwilligers hebben ervaring in coaching en begeleiding en willen vanuit hun betrokkenheid bij de jeugd een bijdrage leveren aan het werk van onze stichting. Maar ook zonder ervaring ben je van harte welkom. We kennen bij Stichting Z11 jongerencoaching de volgende functies:

Z11-coach

De Z11-coach is de vrijwilliger die de jongere met raad en daad bijstaat, zo nodig een jaar lang, zodat de jongere leert op eigen kracht te werken aan zijn vragen of problemen. De Z11-coach begeleidt de jongere op een manier dat deze het beste uit zichzelf leert te halen.

De Z11-coach is een getrainde vrijwilliger uit regio Noord-Kennemerland. De achtergrond van onze coaches is zeer divers. Eén ding hebben zij gemeen: zij zetten zich met hart en ziel in voor de jongeren uit de regio. Onze coaches hebben allen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegd en nemen regelmatig deel aan trainingen en intervisie-avonden. Een coach-coördinator begeleidt onze coaches bij Z11.

Coach-coördinator

De coach-coördinator geeft begeleiding en ondersteuning aan de Z11-coach. Voorafgaand en tijdens de match tussen een coach en de jongere kan de coach met al zijn vragen bij de coach-coördinator terecht. Onze coaches hebben dus ook een steun in de rug. De coach-coördinatoren ontvangen maandelijks informatie van de coaches over het proces en overleggen dit met elkaar en de projectleider. 

Intaker–Jongeren

Als een jongere zich bij Z11 aanmeldt wordt er eerst een kennismakingsgesprek gepland. Een van onze intakers komt dan bij de jongere thuis voor een kennismaking. Zij bespreken wat de vraag van de jongere is en proberen een zo compleet mogelijk beeld te schetsen. Na die kennismaking weten wij goed wie de jongere is en kunnen we kijken welke Z11-coach het beste bij die jongere past. 

Trainers 

Al onze vrijwilligers ontvangen een basistraining van 5 dagdelen en komen regelmatig op intervisie en thema-avonden. Deze trainingen worden gegeven door professionals op het gebied van coaching en training en gaan onder andere over communicatie, jongeren, het puberbrein, systemisch werk en motiveren. 

Stafbureau 

Alle kantoorwerkzaamheden van Z11 vinden plaats op ons stafbureau. Hier zitten onze kantoormedewerkers 2 dagen per week klaar om alle vragen van jongeren, scholen, ouders, vrijwilligers en andere organisaties te beantwoorden. Daarnaast regelen ze de matches tussen de coaches en jongeren en de planning omtrent de trainingen voor de vrijwilligers. 

Communicatie & PR

Alle communicatie en pr-uitingen worden verzorgd door de communicatie medewerkers van Stichting Z11. Denk dan aan het schrijven van teksten voor de website, het opstellen van digitale nieuwsbrieven, presentaties, persberichten en folders maar ook het vormgeven van het logo, de huisstijl. En het initiëren van nieuwe inzet van media en middelen.

De inzet van al deze mensen is 100% onmisbaar voor Stichting Z11 jongerencoaching! Lijkt jou het leuk een bijdrage te leveren en heb je een goede motivatie? Meld je dan aan via het  aanmeldformulier voor vrijwilligers van onze stichting. Of kijk hier voor de vacatures.