Workshop eenzaamheid

Op woensdag 16 maart van 20.00 tot 21.30 uur geven onze stagiaires Roos en Ilse  een workshop over eenzaamheid. Inloop vanaf 19.30. Daarvoor hebben ze  een enquête opgesteld en rondgestuurd op scholen. Roos en Ilse lichten dit toe: “Hierin worden vragen gesteld die  een antwoord geven op de vraag hoe eenzaamheid zich onder de jeugd manifesteert. Zeker in de achter ons liggende coronaperiode.Deze resultaten nemen we ook mee in de workshop”.
Naast de resultaten van de enquête gaan ze het ook hebben over de verschillende soorten van eenzaamheid, de kenmerken, de oorzaken en gevolgen.
“Door deze kennis te delen,hopen we  het taboe  te slechten dat nog altijd speelt bij eenzaamheid onder jongeren”, aldus Ilse en Roos.

  De locatie van de cursus volgt zeer binnenkort. Meld je aan en vergroot je kennis en vaardigheden!