Herkent u dit?

  • Afspraken maken met uw kind lukt niet.
  • Uw kind zit niet lekker in zijn/haar vel. 
  • Uw kind heeft moeite met vrienden maken.
  • Van huiswerk maken komt weinig of niets terecht door veel afleidende zaken.
  • ‘Social media’ nemen het hele leven van uw kind in beslag.
  • Uw kind weet eigenlijk niet goed wat het moet in zijn/haar leven.

Als u deze problemen herkent, kan Stichting Z11 Jongerencoaching misschien uitkomst bieden. Uw kind krijgt dan een (school)jaar lang begeleiding van een persoonlijke coach. De Z11-coach deelt zijn of haar levenservaring, biedt een luisterend oor, geeft een steuntje in de rug en heeft misschien ook wel de gouden tip voor uw kind.

Een Z11-coach helpt uw kind op weg

Begeleiding door een jongerencoach van Stichting Z11 Jongerencoaching kan het zetje in de goede richting zijn. Zo kan uw kind zijn/haar kansen vergroten en een goede start maken in de maatschappij. Want wat de coach ook leert, uw kind moet het uiteindelijk zelf doen.

Na aanmelding bij Z11 zoeken we een passende coach op basis van de hulpvraag van uw kind. Daarvoor gebruiken we een matchingsysteem waarin kenmerken en voorkeuren van onze coaches zijn opgenomen. Zo kunnen we meestal in korte tijd een match met een Z11-coach maken voor uw kind. 

Over onze coaches

Z11-coaches hebben een gedegen training achter de rug. Daarin zijn zij voorbereid op het coachschap, de valkuilen in een coachrelatie en de samenwerking met anderen. Vanzelfsprekend worden kandidaten zorgvuldig gescreend. Zij moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen en een gedragscode ondertekenen. Daarnaast zijn Z11-coaches verplicht onze trainingen te volgen en deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten. 

Het coachen door onze Stichting kost u niets

Aan de ondersteuning van uw kind door een Z11-coach zijn voor u geen kosten verbonden. De activiteiten die de Z11-coach met uw kind onderneemt zijn kosteloos voor u en uw kind.

Uw kind aanmelden

Uw kind kan zichzelf via deze website aanmelden. De zorgcoördinator – mentor/decaan of maatschappelijk werker kan uw kind hierbij ondersteunen.

Belangrijk: u kunt als ouder of verzorger uw kind niet rechtstreeks aanmelden. U kunt dit wel samen met uw kind doen. Uw kind moet zelf achter de aanmelding staan, en hier het nut van inzien.